Oprettelse af en intervaltræning

 1. Vælg Menu > Træning > Intervaller > Rediger > Intervaller > Type.
 2. Vælg Distance, Tid eller Åben.
  TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille typen til Åben.
 3. Vælg Varighed, angiv en distance eller et tidsinterval for træningen, og vælgCheckmark.
 4. Vælg Hvile > Type.
 5. Vælg Distance, Tid eller Åben.
 6. Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for hvileintervallet, og vælg Checkmark.
 7. Vælg en eller flere valgmuligheder:
  • Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge Gentag.

  • Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.

  • Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2