Overførsel af filer til din enhed

 1. Tilslut enheden til din computer.

  På Windows® computere vises enheden som et flytbart drev eller en bærbar enhed. På Mac® computere vises enheden som en monteret disk.

  BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan du tilknytter drevet.
 2. Åbn programmet til filsøgning på din computer.
 3. Vælg en fil.
 4. Vælg Rediger > Kopier.
 5. Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for enheden.
 6. Søg efter en mappe.
 7. Vælg Rediger > Indsæt.

  Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2