Modtagelse af satellitsignaler

Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles automatisk baseret på GPS-positionen.

  1. Gå udendørs i et åbent område.

    Forsiden af enheden skal pege mod himlen.

  2. Vent, mens enheden finder satellitsignaler.

    Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2