Indstilling af en tilbagevendende alarm

Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval. Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30. minut.

  1. Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
  2. Vælg en profil.
  3. Vælg Alarmer.
  4. Vælg en alarmtype.
  5. Slå alarmen til.
  6. Indtast en værdi.
  7. Vælg Checkmark.

Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og slukker du for enhedstoner).

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2