Udskiftning af pulsmålerens batteri

  1. Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på modulets bagside.
  2. Fjern dækslet og batteriet.


  3. Vent 30 sekunder.
  4. Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
    BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
  5. Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
    BEMÆRK: Undgå at overspænde.

Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis parres med enheden igen.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2