Kør en tur

Hvis din enhed blev leveret med en ANT‍+® sensor, er de allerede parret og kan aktiveres under den indledende opsætning.

 1. Hold Power symbol nede for at tænde enheden.
 2. Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.

  Satellitbjælken bliver grøn, når enheden er klar.

 3. Vælg Enter symbol på skærmen Hjem.
 4. Vælg en aktivitetsprofil.
 5. Vælg Pause and play symbol for at starte timeren.

  Activity timer data
  BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
 6. Vælg Up arrow eller Down arrow for yderligere dataskærmbilleder.
 7. Vælg om nødvendigt Enter symbol for at se menufunktioner som f.eks. alarmer og datafelter.
 8. Vælg Pause and play symbol for at stoppe timeren.
  TIP: Du kan ændre turtypen, før du gemmer denne tur og dele den på din Garmin Connect™ konto. Præcise turtypedata er vigtige for oprettelse af cykelvenlige ruter.
 9. Vælg Gem tur.
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2