Indstilling af områdealarmer

Hvis du har en pulsmåler, kadencesensor eller effektmåler, kan du indstille områdealarmer. Med en områdealarm får du besked, når målingen er over eller under et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din kadence er under 40 omdrejninger/minut og over 90 omdrejninger/minut. Du kan også bruge en træningszone (Træningszoner) til områdealarmen.

  1. Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
  2. Vælg en profil.
  3. Vælg Alarmer.
  4. Vælg Pulsalarm, Kadencealarm eller Effektalarm.
  5. Tænd om nødvendigt for alarmen.
  6. Vælg minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
  7. Vælg om nødvendigt Checkmark.

Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval, vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og slukker du for enhedstoner).

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2