Installation af standardholderen

Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på frempinden eller på styret.

 1. Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
 2. Placer gummiskiven Billedforklaring nummer et bag på cykelholderen.
  Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen, så det sidder godt fast.
  Mount with callouts
 3. Placer cykelholderen på cyklens frempind.
 4. Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd Billedforklaring nummer to.
 5. Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i cykelholderen Billedforklaring nummer tre.
 6. Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den klikker på plads.

  Device mounted on the bike
Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2