Displayindstillinger

Vælg Menu > Indstillinger > System > Skærm.

Lysstyrke

Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.

Tid til lys slukker

Indstiller længden af tid, inden baggrundsbelysningen slukker.

Farvevalg

Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver. Du kan vælge indstillingen Automatisk for at tillade, at enheden automatisk indstiller dag- eller natfarver afhængigt af tidspunktet på dagen.

Tag skærmbillede

Giver dig mulighed for at gemme billedet af enhedens skærm.

Copyright © Garmin. Alle rettigheder forbeholdes.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2