Zobrazení podrobností segmentů

 1. Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty.
 2. Vyberte segment.
 3. Vyberte možnost:
  • Výběrem možnosti Mapa zobrazíte segment na mapě.

  • Výběrem možnosti Nadmořská výška zobrazíte graf nadmořské výšky segmentu.

  • Výběrem možnosti Žebříček si zobrazíte časy jízdy a průměrné rychlosti lídra segmentu, lídra skupiny nebo vyzyvatele a váš osobní nejlepší čas a průměrnou rychlost a také další jízdy (pokud jsou k dispozici).

   TIP: Můžete zvolit položku v žebříčku a změnit tak svůj závodní cíl pro daný segment.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2