Zahájení tréninku

Chcete-li zahájit trénink, musíte si jej stáhnout ze svého účtu Garmin Connect™.

  1. Vyberte možnost Menu > Trénink > Tréninky.‍
  2. Vyberte trénink.
  3. Vyberte možnost Jet!.
  4. Stisknutím tlačítka Pause and play symbol stopky spustíte.

Po zahájení tréninku zobrazí zařízení každý krok tréninku, cíl (pokud nějaký je) a aktuální data z tréninků.‍

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2