Nastavení tréninkového cíle

Funkci tréninkového cíle lze použít s funkcí Virtual Partner®, takže můžete trénovat s cílem dosáhnout stanovené vzdálenosti, vzdálenosti a času nebo vzdálenosti a rychlosti. Během tréninkové aktivity vám zařízení v reálném čase poskytuje zpětnou vazbu ohledně toho, jak blízko jste k dosažení tréninkového cíle.

 1. Vyberte možnost Menu > Trénink > Nastavit cíl.
 2. Vyberte možnost:
  • Vyberte možnost Pouze vzdálenost, jestliže chcete vybrat přednastavenou vzdálenost nebo zadat vlastní vzdálenost.

  • Vyberte možnost Vzdálenost a čas, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a čas.

  • Vyberte možnost Vzdálenost a rychlost, jestliže chcete jako cíl vybrat vzdálenost a rychlost.

  Zobrazí se obrazovka tréninkového cíle s vaším odhadovaným časem ukončení. Odhadovaný čas ukončení je založen na vaší aktuální výkonnosti a zbývajícím čase.

 3. Stisknutím tlačítka Pause and play symbol stopky spustíte.
 4. V případě potřeby zobrazte pomocí tlačítka Down arrow obrazovku Virtual Partner.
 5. Po dokončení aktivity vyberte možnost Pause and play symbol > Uložit jízdu.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2