Používání tréninkových plánů Garmin Connect

Chcete-li stáhnout a používat tréninkový plán ze služby Garmin Connect™, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect).‍

Můžete procházet službu Garmin Connect a vyhledat tréninkový plán, naplánovat tréninky a trasy a stáhnout si plán do zařízení.

  1. Připojte zařízení k počítači.
  2. Přejděte na adresu www.garminconnect.com.
  3. Vyberte a naplánujte tréninkový plán.
  4. Zkontrolujte tréninkový plán ve svém kalendáři.
  5. Vyberte možnost Send symbol a postupujte podle pokynů na obrazovce‍.‍
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2