Obnovení osobního rekordu

Každý osobní rekord můžete nastavit zpět k již zaznamenanému rekordu.

  1. Vyberte možnost Menu > Moje statistiky > Osobní rekordy.
  2. Vyberte rekord, který chcete obnovit.
  3. Vyberte možnost Předchozí rekord > OK.
    POZNÁMKA: Tento krok neodstraní žádné uložené aktivity.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2