Sledování segmentu ze služby Garmin Connect

Chcete-li stáhnout a sledovat segment ze služby Garmin Connect™, musíte mít účet Garmin Connect (Služba Garmin Connect).

  1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
    POZNÁMKA: Používáte-li segmenty Strava™, vaše oblíbené segmenty se do zařízení přenesou automaticky, když je připojeno k aplikaci Garmin Connect Mobile nebo k počítači.
  2. Přejděte na adresu connect.garmin.com.
  3. Vytvořte nový segment nebo vyberte stávající segment.
  4. Vyberte možnost Odeslat do zařízení.
  5. Odpojte zařízení a zapněte je.
  6. Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty.
  7. Vyberte segment.
  8. Stiskněte tlačítko Jet!.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2