Možnosti segmentu

Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty > Možnosti segmentu.

Automatický výběr soupeření

Zapíná nebo vypíná automatické upravení cíle podle vašeho aktuálního výkonu.

Vyhledat

Umožňuje vyhledání uložených segmentů podle názvu.

Povolit/zakázat

Aktivuje nebo deaktivuje segmenty, které jsou v současné době načteny v zařízení.

Odstranit

Umožňuje vymazat všechny nebo více segmentů ze zařízení.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2