Vytvoření intervalového tréninku

 1. Vyberte možnost Menu > Trénink > Intervaly > Upravit > Intervaly > Typ.
 2. Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
  TIP: Můžete vytvořit interval s otevřeným koncem nastavením typu na možnost Otevřený.
 3. Vyberte možnost Trvání, zadejte vzdálenost nebo hodnotu časového intervalu pro trénink a vyberte možnost Checkmark.
 4. Vyberte možnost Odpočinek > Typ.
 5. Vyberte možnost Vzdálenost, Čas nebo Otevřený.
 6. V případě potřeby zadejte vzdálenost nebo hodnotu času pro klidový interval a vyberte možnost Checkmark.
 7. Vyberte jednu nebo více možností:
  • Pokud chcete nastavit počet opakování, vyberte možnost Opakovat.

  • Pokud chcete přidat do svého tréninku rozehřátí s otevřeným koncem, vyberte možnost Zahřívání > Zapnuto.

  • Pokud chcete přidat do svého tréninku zklidnění s otevřeným koncem, vyberte možnost Zklidnění > Zapnuto.

Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2