Aktivace segmentů

Můžete si aktivovat závody v segmentech a upozornění, která vám připomenou blížící se segmenty.

  1. Vyberte možnost Menu > Trénink > Segmenty.
  2. Vyberte segment.
  3. Vyberte možnost Zapnout.
    POZNÁMKA: Upozornění na blížící se segmenty se zobrazí pouze u aktivních segmentů.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2