Vyrážíme na projížďku

Pokud je součástí balení vašeho zařízení i snímač ANT‍+®, je tento snímač se zařízením spárován a lze jej během základního nastavení zařízení aktivovat.

 1. Podržením tlačítka Power symbol zařízení zapněte.
 2. Jděte ven a počkejte několik minut, než zařízení vyhledá satelity.

  Když je zařízení připraveno, pruhy označující sílu signálu zezelenají.

 3. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko Enter symbol.
 4. Vyberte profil aktivity.
 5. Stisknutím tlačítka Pause and play symbol stopky spustíte.

  Activity timer data
  POZNÁMKA: Historie je zaznamenávána pouze, pokud jsou spuštěny stopky.
 6. Stisknutím tlačítka Up arrow nebo Down arrow zobrazíte další datové obrazovky.
 7. Stisknutím tlačítka Enter symbol zobrazíte nabídky menu, například upozornění nebo datová pole.
 8. Stisknutím tlačítka Pause and play symbol stopky zastavíte.
  TIP: Než jízdu uložíte a budete ji sdílet v účtu Garmin Connect™, můžete změnit typ jízdy. Přesná data o typu jízdy pomáhají vytvářet trasy vhodné pro cyklisty.
 9. Vyberte možnost Uložit jízdu.
Copyright © Garmin. Všechna práva vyhrazena.GUID-D6095C01-0ACF-465B-AB5B-DC6A9AA3B6A3 v2