Gegevensvelden

Voor sommige gegevensvelden hebt u optionele accessoires nodig om de gegevens weer te geven.

Afst. tot bestem.

De resterende afstand tot de eindbestemming. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Afstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige activiteit of het huidige spoor.

Afstand tot volg.

De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Batterijniveau

De resterende batterijvoeding.

Batterijstatus

Het resterende batterijvermogen van een fietslamp-accessoire.

Cadans

Fietsen. Het aantal omwentelingen van de pedaalarm. Voor weergave van deze gegevens moet uw toestel zijn aangesloten op een cadansaccessoire.

Calorieën

De hoeveelheid calorieën die u hebt verbrand.

ETA bij best.

Het geschatte tijdstip waarop u de eindbestemming zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van de bestemming). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

ETA bij volgende

Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Gem. cadans

Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige activiteit.

Gem. rondetijd

De gemiddelde rondetijd voor de huidige activiteit.

Gem. snelheid

De gemiddelde snelheid voor de huidige activiteit.

Gemiddelde HS

De gemiddelde hartslag voor de huidige activiteit.

Gradiënt

De berekening van de stijging over de afstand. Als u bijvoorbeeld 10 ft (3 m.) stijgt na elke 200 ft (60 m.) die u aflegt, dan is de helling ofwel het stijgingspercentage 5%.

Hartslag

Uw aantal hartslagen per minuut. Uw toestel moet zijn aangesloten op een compatibele hartslagmeter.

Hoogte

De hoogte van uw huidige locatie boven of onder zeeniveau.

HS %Max.

Het percentage van maximale hartslag.

HS-zone

Uw huidige hartslagbereik (1 tot 5). De standaardzones zijn gebaseerd op uw gebruikersprofiel en de maximale hartslag (220 min uw leeftijd).

Km-stand

Een lopende meting van de afstand die is afgelegd voor alle trips. Dit totaal wordt niet gewist als de reisgegevens worden hersteld.

Koers

De richting waarin u zich verplaatst.

Locatie bestemm.

Het laatste punt in een route of koers.

Locatie volgende

Het volgende punt in een route of koers.

Maximum​snelheid

De hoogste snelheid voor de huidige activiteit.

Rondeafstand

De afstand die u hebt afgelegd voor de huidige ronde.

Rondecadans

Fietsen. De gemiddelde cadans voor de huidige ronde.

Ronde HS

De gemiddelde hartslag voor de huidige ronde.

Ronden

Het aantal ronden dat is voltooid voor de huidige activiteit.

Rondesnelheid

De gemiddelde snelheid voor de huidige ronde.

Rondetijd

De stopwatchtijd voor de huidige ronde.

Snelheid

De huidige snelheid waarmee u zich verplaatst.

Status bundelhoek

De modus van de koplampbundel.

Tijd

De tijd van de dag, op basis van uw huidige locatie en tijdinstellingen (notatie, tijdzone en zomertijd).

Tijd

De stopwatchtijd voor de huidige activiteit.

Tijd tot best.

De tijd die u naar verwachting nodig hebt om de bestemming te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Tijd tot volgende

De tijd die u naar verwachting nodig hebt om het volgende via-punt op de route te bereiken. Deze gegevens worden alleen weergegeven tijdens het navigeren.

Totale daling

De totale afstand van de daling sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Totale stijging

De totale afstand van de stijging sinds deze waarde voor het laatst is hersteld.

Verm - 3s gem

Het voortschrijdend gemiddelde (3 seconden) van het uitgangsvermogen.

Verm - Gemiddeld

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Verm - Maximum

Het hoogste uitgangsvermogen voor de huidige activiteit.

Vermogen - kJ

De totale verrichte inspanningen (uitgangsvermogen) in kilojoules.

Vermogen - Ronde

Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige ronde.

Vermogenszone

Het huidige uitgangsvermogensbereik (1–7), gebaseerd op uw aangepaste instellingen.

Verstreken tijd

De totale verstreken tijd. Als u bijvoorbeeld de timer start en 10 minuten hardloopt, vervolgens de timer 5 minuten stopt en daarna de timer weer start en 20 minuten hardloopt, bedraagt de verstreken tijd 35 minuten.

Zon onder

Het tijdstip waarop de zon ondergaat, gebaseerd op uw GPS-positie.

Zon op

Het tijdstip waarop de zon opkomt, gebaseerd op uw GPS-positie.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-81BCB159-365D-4431-B311-F7B95B30F710 v4