Parkoble trådløse sensorer

Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller installere sensoren.

Parkobling vil si å koble sammen trådløse ANT‍+® eller Bluetooth® sensorer. For eksempel koble sammen en pulsmåler og Garmin® enheten.

  1. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).
    MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre sensorene til andre syklister når du skal parkoble enhetene.
  2. Hold inne Menu symbol.
  3. Velg Sensorer > Legg til sensor.

    Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.

  4. Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.

Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-81BCB159-365D-4431-B311-F7B95B30F710 v4