Parkoble trådløse sensorer

Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller installere sensoren.

Parkobling vil si å koble trådløse ANT‍+® eller Bluetooth® sensorer, for eksempel en pulsmåler, sammen med Garmin® enheten.

 1. Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m (10 fot)).
  MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre sensorene til andre syklister når du skal parkoble enhetene.
 2. Velg Menysymbol > Sensorer > Legg til sensor.
 3. Velg et alternativ:
  • Velg en sensortype.

  • Velg Søk på alle for å søke etter alle sensorer i nærheten.

  Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.

 4. Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
 5. Velg Legg til.

  Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise sensordata.

Copyright © Garmin. Med enerett.GUID-491A67EB-D2DE-4740-887D-83170BF80560 v8