De boegcorrectie instellen

Voor Forward View Panoptix™ transducers, kunt u een boegcorrectie toepassen om de voorwaartse afstand te compenseren voor de installatielocatie van de transducer. Hierdoor kunt u naar voren kijken vanaf de boeg in plaats van vanaf de installatielocatie van de transducer.

Deze functie is van toepassing op Panoptix transducers in de echoloodweergaven FrontVü, LiveVü Forward, en RealVü 3D Forward.

  1. Meet de horizontale afstand Toelichting nummer één van de transducer tot de boeg.

    Bow offset with callout
  2. Selecteer vanuit een geschikte echoloodweergave MENU > Echoloodinstelling > Installatie > Boegcorrectie.
  3. Voer de gemeten afstand in en selecteer OK.

Op de geschikte echoloodweergave verandert het voorwaartse bereik met de afstand die u hebt ingevoerd.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-84A6F0AE-1151-4726-BDEE-50B0207499FA v5