Instellingen voor installatie van transducer

OPMERKING: Niet alle opties en instellingen zijn van toepassing op alle modellen, echoloodmodules en transducers.

Selecteer in een echoloodweergave MENU > Echoloodinstelling > Installatie.

Herstel echoloodstand.

Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van de echoloodweergave.

Transducertype

Hiermee kunt u het type transducer selecteren dat op het toestel is aangesloten.

Shift

Hiermee stelt u het dieptebereik voor de echo in. Op deze manier kunt u inzoomen op een gebied binnen de geselecteerde diepte.

L/R spiegelen

Hiermee wijzigt u de oriëntatie van de SideVü echoloodweergave wanneer de transducer achterstevoren is geïnstalleerd.

Gespiegeld

Hiermee stelt u de oriëntatie van de Panoptix™ echoloodweergave in als de transducer is geïnstalleerd met de kabels richting de bakboordzijde van de boot.

Straalbreedte

Hiermee stelt u de breedte van de Panoptix transducerstraal in.

Met een smalle straalbreedte kunt u dieper en verder kijken. Met bredere straalbreedten kunt u meer dekkingsgebieden zien.

Gebruik AHRS

De interne sensors van het Attitude Heading & Reference System (AHRS) detecteren de installatiehoek van de Panoptix transducer. Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt aangenomen dat de transducer is bevestigd onder een hoek van 45 graden.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-84A6F0AE-1151-4726-BDEE-50B0207499FA v5