Häälkäsklus

MÄRKUS: Häälkäsklused ei toimi kõikides keeltes ja ei prruugi olla kõikides mudelites.
MÄRKUS: häälkäsklused ei tööta korralikult,kui taustamüra on liiga tugev.

Häälkäsklused võimaldavad seadet juhtida sõnade ja käskluste ütlemisega. Häälkäskluste menüü pakub häälsuuniseid ja häälkäskluseid.

Copyright © Garmin. Kõik õigused on kaitstud.GUID-E62B4DAB-6BEC-4435-8638-2E8C5AB91ABF v5