Sõiduki profiilid

HOIATUS

Sõiduki profiiliomaduste sisestamine ei garanteeri, et sõiduki omadusi arvestatakse kõigi teekonna soovituste tegemisel, või et saad hoiatusikoone kõikidel juhtudel. Kaardiandmetes võib esineda puudusi ja seade ei suuda nendega arvestada kõigi teeolude ja piirangute korral. Kui juhid, jälgi alati tähelepanelikult kõiki liiklusmärke ja teeseisukorda.

Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt sõiduki profiilist erinevalt. Valitud sõiduki profiili märgib olekuribal olev ikoon. Seadme navigeerimis- ja kaardiseadeid saab iga sõidukitüübi jaoks eraldi kohandada.

Kui aktiveerid veoki profiili, jätab seade teekonnal välja piirangutega või läbipääsmatud piirkonnad. See funktsioon põhineb sõiduki mõõtmetel, kaalul ja muude omaduste andmetel, mille sisestasid.

Copyright © Garmin. Kõik õigused on kaitstud.GUID-E62B4DAB-6BEC-4435-8638-2E8C5AB91ABF v5