Waarschuwing voor laag brandstofpeil instellen

U kunt het toestel zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd als het brandstofpeil in de tank laag is.

OPMERKING: Het toestel moet zijn aangesloten op de motorfietshouder om dergelijke waarschuwingen te kunnen geven.
  1. Brandstofverbruik inschakelen (Brandstofverbruik inschakelen).
  2. Selecteer Waars. rest. brandstof.
  3. Voer een afstand in en selecteer OK.

Als u alleen nog voldoende brandstof over hebt om de ingevoerde afstand af te leggen, wordt er een waarschuwing voor een laag brandstofpeil op de kaartpagina weergegeven.

GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023