Een groepsrit starten

U kunt een groepsrit maken waarmee u de radiozender voor de groep kunt kiezen, rijders die deelnemen aan uw groepsrit kunt bekijken en verwijderen en de naam van de groepsrit kunt instellen.

  1. Selecteer Groeps​rit > Start een groepsrit in het hoofdmenu.
  2. Voer de naam van uw rijder in en selecteer OK.
  3. Selecteer zo nodig de radiozender en selecteer Volgende.
  4. Voer de naam van de rijder in en selecteer OK.

    Als er rijders aan uw groepsrit deelnemen, worden hun namen in de lijst weergegeven.

  5. Selecteer Start.

    De groepsrit begint nadat alle rijders zijn gesynchroniseerd met de groepsrit.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6