Een gebied vermijden

  1. Selecteer Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden.
  2. Selecteer indien nodig Te vermijden.
  3. Selecteer Te vermijden gebied.
  4. Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer Volgende.
  5. Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer Volgende.

    Het geselecteerde gebied wordt met arcering weergegeven op de kaart.

  6. Selecteer OK.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6