Een omweg maken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

  1. Selecteer op de kaart Menu > Wijzig route.
  2. Selecteer een optie:
    • Als u een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u Omrijden over afstand.

    • Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u Omrijden via weg.

GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023