Navigatie-instellingen

Selecteer Instellingen > Navigatie.

Berekenmodus

Hiermee stelt u de methode voor routeberekening in.

Herberekening route

Hiermee stelt u de voorkeuren voor herberekening van de route in wanneer u van een actieve route weg navigeert.

Te vermijden

Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Aangepast vermijden

Hiermee kunt u opgeven welke specifieke wegen en gebieden u wilt vermijden.

Tolwegen

Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen.

Tol en kosten

Hiermee stelt u voorkeuren in voor het vermijden van tolwegen en tolvignetten.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.
Milieuzones

Hiermee stelt u uw voorkeuren in voor te vermijden gebieden waarin milieu- of uitstootbeperkingen gelden die van toepassing zijn op uw voertuig.

Beperkte modus

Hiermee schakelt u alle functies uit die veel aandacht van de gebruiker vragen.

GPS Simulator

Hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart.

GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023