De routeberekeningsmodus wijzigen

  1. Selecteer Instellingen > Navigatie > Berekenmodus.
  2. Selecteer een optie:
    • Selecteer Snellere tijd om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn.

    • Selecteer Rechte lijn om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen.

    • Selecteer Kortere afstand om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023