Gegevens exporteren van BaseCamp met een Apple computer

  1. Selecteer een optie:
    • Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp™ gegevens wilt exporteren, selecteert u Mijn verzameling en vervolgens Bestand > Exporteer 'Mijn verzameling'.

    • Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en selecteert u Bestand > Geselecteerde gebruikersgegevens exporteren.

  2. Voer een naam in.
  3. Selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand.
  4. Selecteer de gewenste bestandsindeling.
  5. Selecteer Exporteren.
GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023