Een radiozender selecteren

  1. Selecteer Radio in het hoofdmenu.
  2. Selecteer een optie:
    • Als u naar een andere zender wilt gaan, selecteert u Inzoomen of Uitzoomen.

    • Als u een MURS-zender wilt selecteren in het menu, selecteert u Kanaal.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6