BirdsEye beelden downloaden

Voordat u BirdsEye beelden direct naar uw toestel kunt downloaden, moet u verbinding maken met een draadloos netwerk (Verbinding maken met een Wi‑Fi netwerk).

 1. Selecteer BirdsEye Direct.
 2. Selecteer .
 3. Selecteer een optie:
  • Om BirdsEye beeldbestanden voor een specifieke locatie of gebied te downloaden, selecteert u Locatie en vervolgens selecteert u een categorie.

   OPMERKING: De locatie is standaard uw huidige locatie.
  • Als u een optie voor beeldkwaliteit wilt selecteren, selecteert u Detail.

  • Als u de grootte van het gebied om in de gedownloade beeldbestanden weer te geven wilt bepalen, selecteert u Grootte en voert u een afstand in van de geselecteerde locatie.

  • Selecteer Sla op naar om te selecteren waar u de gedownloade beelden wilt opslaan.

 4. Selecteer Download.
 5. Geef een naam op voor de gedownloade beelden en tik op OK.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6