Statusbalkpictogrammen

De statusbalk bevindt zich boven aan het hoofdmenu. De pictogrammen op de statusbalk bevatten informatie over de functies van het toestel. Sommige pictogrammen kunt u selecteren om instellingen aan te passen of verdere informatie weer te geven.

Statusbalken GPS-signaal

GPS-signaalstatus. Houd vast om de GPS-nauwkeurigheid en ontvangen satellietinformatie weer te geven (GPS-signaalstatus weergeven).

Bluetooth symbool

Bluetooth® status. Selecteer om de Bluetooth instellingen weer te geven ( Bluetooth instellingen).

WiFi-signaalstatus

WiFi-signaalsterkte. Selecteer om de WiFi instellingen te wijzigen (Wi‑Fi instellingen).

Telefoon

Verbonden met handsfree bellen. Selecteer om te bellen (Handsfree bellen).

Voertuigprofiel

Actieve gebruiksmodus. Selecteer om de gebruiksmodus te wijzigen.

Tijd

Huidige tijd. Selecteer om de tijd in te stellen (De tijd instellen).

Status van batterijlading

Batterijniveau.

Garmin Drive app-verbindingsstatus

Garmin Drive™ app-verbindingsstatus (Uw telefoon en headset koppelen).

Temperatuur

Temperatuur. Selecteer om de weersverwachting weer te geven (De weersverwachting weergeven).

Tankstations

Brandstofniveau. Selecteer om informatie over brandstofverbruik weer te geven (Brandstofverbruik).

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6