Gegevens exporteren van BaseCamp met een pc

  1. Selecteer een optie:
    • Als u alle op uw computer opgeslagen BaseCamp™ gegevens wilt exporteren, selecteert u Mijn verzameling en vervolgens Bestand > Exporteren > Exporteer 'Mijn verzameling'.

    • Als u een of meer items of een lijst wilt exporteren, selecteert u een of meer items of een lijst en vervolgens Bestand > Exporteren > Exporteer selectie.

  2. Voer een naam in, selecteer een locatie voor het geëxporteerde bestand, selecteer de bestandsindeling en selecteer vervolgens Sla op.
GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023