Eigen te vermijden punten verwijderen

  1. Selecteer Instellingen > Navigatie > Aangepast vermijden > Verwijder.
  2. Selecteer een optie:
    • Als u alle eigen te vermijden punten wilt verwijderen, selecteert u Selecteer alles > Verwijder.

    • Als u één eigen te vermijden punt wilt verwijderen, selecteert u het te vermijden punt en vervolgens Verwijder.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6