Het toestel verschijnt niet als een draagbaar toestel of als een verwisselbaar station of volume op mijn computer

  1. Koppel de USB-kabel los van de computer.
  2. Schakel het toestel uit.
  3. Sluit de USB-kabel aan op uw toestel en op een USB-poort op de computer.
    TIP: De USB-kabel moet worden aangesloten op een USB-poort van uw computer en niet op een USB-hub.

Het toestel wordt automatisch ingeschakeld en schakelt over naar de MTP-modus of de USB-massaopslagmodus. Vervolgens verschijnt er een afbeelding van het toestel dat op een computer is aangesloten op het scherm van het toestel.

OPMERKING: Als er diverse netwerkstations zijn aangesloten op de computer, Windows® kunnen er problemen optreden bij het toewijzen van stationsletters aan uw Garmin® stations. Raadpleeg voor meer informatie over het toewijzen van stationsletters het Help-bestand voor uw besturingssysteem.
GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023