Locaties in een reis wijzigen en de volgorde aanpassen

  1. Selecteer Apps > Reisplanner > Opgeslagen reizen.
  2. Selecteer een opgeslagen reis.
  3. Selecteer een locatie.
  4. Selecteer een optie:
    • U kunt een locatie omhoog of omlaag verplaatsen door Wijzig volgorde locaties te selecteren en de locatie te slepen naar een nieuwe positie in de reis.

    • Als u na de geselecteerde locatie een nieuwe locatie wilt toevoegen, selecteert u Voeg vormbepalingspunt toe.

    • Als u de locatie wilt verplaatsen, selecteert u Verwijder.

Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6