Tolwegen vermijden

Uw toestel kan zorgen dat uw route niet door tolgebieden loopt waarvoor u tolgeld moet betalen, zoals tolwegen, tolbruggen of congestiezones. Als er geen redelijk begaanbare alternatieve routes zijn, kan het voorkomen dat het toestel toch een tolgebied in uw route opneemt.

 1. Selecteer Instellingen > Navigatie.
 2. Selecteer een optie:
  OPMERKING: Het menu verandert op basis van uw regio en de kaartgegevens op uw toestel.
  • Selecteer Tolwegen.

  • Selecteer Tol en kosten > Tolwegen.

 3. Selecteer een optie:
  • Als u wilt dat uw toestel voordat u een tolgebied inrijdt steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u Vraag altijd.

  • Als het toestel tolgebieden altijd moet vermijden, selecteert u Vermijd.

  • Als het toestel tolgebieden altijd moet toestaan, selecteert u Sta toe.

 4. Selecteer Sla op.
GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023