Tolvignetten vermijden

Als de kaartgegevens op uw toestel gedetailleerde informatie over tolvignetten bevatten, kunt u voor elk land wegen waarvoor een tolvignet vereist is, vermijden of toestaan.

OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar.
  1. Selecteer Instellingen > Navigatie > Tol en kosten > Tolvignetten.
  2. Selecteer een land.
  3. Selecteer een optie:
    • Als u wilt dat uw toestel, voordat het een route door tolgebied kiest, steeds eerst vraagt of u dit wilt, selecteert u Vraag altijd.

    • Als u wegen met tolvignetten altijd wilt vermijden, selecteert u Vermijd.

    • Als u wegen met tolvignetten altijd wilt toestaan, selecteert u Sta toe.

  4. Selecteer Sla op.
GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023