De categorieën verderop aanpassen

U kunt de locatiecategorieën die met de functie Verderop worden weergegeven, wijzigen.

 1. Selecteer op de kaart Menu > Verderop.
 2. Selecteer een categorie.
 3. Selecteer Opties.
 4. Selecteer een optie:
  • Als u een categorie omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de lijst, selecteert en sleept u het pijltje naast de categorienaam naar de gewenste positie.

  • Als u een categorie wilt wijzigen, selecteert u de desbetreffende categorie.

  • Als u een eigen categorie wilt maken, selecteert u een categorie, selecteert u Aangepast zoeken en voert u de naam van een bedrijf of categorie in.

 5. Selecteer Sla op.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v6