Garmin PowerSwitch

WAARSCHUWING

Garmin® raadt aan dat een ervaren installateur met kennis van elektrische systemen het toestel installeert. Het onjuist aansluiten van stroomkabels kan schade toebrengen aan het voertuig of de accu, en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

U kunt een aangesloten Garmin PowerSwitch™ toestel gebruiken om lampen, ventilatoren en meer vanaf uw zūmo® toestel te bedienen.

GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023