Kaart- en voertuiginstellingen

Selecteer Instellingen > Kaart en voertuig.

Voertuig

Hiermee kiest u het voertuigpictogram voor het aangeven van uw positie op de kaart.

Autokaartweergave

Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail

Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema

Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Kaartlagen

Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven (De kaartlagen aanpassen).

Automatisch zoomen

Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Bevestiging Volg. stopplaats overslaan

Hiermee stelt u een bevestigingsbericht in dat wordt weergegeven als u een locatie op uw route overslaat.

Mijn Kaarten

Hiermee stelt u in welke geïnstalleerde kaarten het toestel gebruikt.

GUID-E024D22C-EA17-40B3-A63F-E9535D86014B v9
Oktober 2023