Windgegevens invoeren voor HAHO- en HALO-sprongen

  1. Selecteer GPS.
  2. Selecteer Jumpmaster.
  3. Selecteer een sprongtype (Sprongtypen).
  4. Selecteer Wind > Voeg toe.
  5. Selecteer een hoogte.
  6. Voer een windsnelheid in knopen in en selecteer OK.
  7. Voer een windrichting in graden in en selecteer OK.

    De windwaarde wordt toegevoegd aan de lijst. Alleen windwaarden op de lijst worden gebruikt tijdens berekeningen.

  8. Herhaal stap 5–7 voor iedere beschikbare hoogte.
Copyright © Garmin. Alle rechten voorbehouden.GUID-DA71CC59-DC5F-4E35-BBC3-33D588DADC81 v4