ההתקן שלי בשפה לא נכונה

תוכל לשנות את שפת ההתקן אם בטעות בחרת בשפה לא נכונה בהתקן.

  1. לחץ והחזק את סמל האות B.
  2. בחר סמל 'הגדרות'.
  3. גלול למטה לפריט האחרון ברשימה, ובחר אותו.
  4. גלול למטה לפריט השני ברשימה, ובחר אותו.
  5. בחר את השפה הרצויה.
Copyright © Garmin. כל הזכויות שמורות.GUID-D93137A9-B374-4A24-8A4D-A66C9AC91265 v2