Sterowanie

Menu elementów sterujących umożliwia szybki dostęp do funkcji i opcji zegarka. W menu elementów sterujących można dodać i usunąć opcje oraz zmienić ich kolejność (Dostosowywanie menu elementów sterujących).

Na dowolnym ekranie naciśnij i przytrzymaj Symbol litery A.


Ekran używany do uzyskiwania dostępu do funkcji zegarka

Ikona

Nazwa

Opis

Budzik

Alarmy

Wybierz, aby dodać lub edytować alarm (Ustawianie alarmu).

Symbol asystenta

Pomoc

Wybierz, aby wezwać pomoc (Wzywanie pomocy).

Symbol oszczędzania baterii

Oszczędzanie baterii

Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć tryb oszczędzania baterii.

Symbol jasności

Jasność

Wybierz, aby dostosować jasność ekranu (Konfigurowanie ustawień wyświetlania).

Symbol przesyłania danych tętna

Transmituj tętno

Wybierz, aby włączyć transmisję danych tętna do sparowanego urządzenia (Transmisja danych tętna).

Symbol kontaktów

Kontakty

Wybierz, aby otworzyć listę kontaktów Garmin Connect™ w zegarku.

Symbol klawiatury numerycznej

Klawiatura telefonu

Wybierz, aby otworzyć klawiaturę telefonu (Dzwonienie z zegarka).

Symbol „Nie przeszkadzać”

Nie przeszkadzać

Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć tryb Nie przeszkadzać – przyciemnić ekran oraz wyłączyć alarmy i powiadomienia. Na przykład tryb ten można włączać na czas oglądania filmu.

Symbol „Znajdź mój telefon”

Znajdź mój telefon

Wybierz, aby włączyć alarm dźwiękowy w sparowanym telefonie, jeśli znajduje się on w zasięgu Bluetooth®. Siła sygnału Bluetooth zostanie wyświetlona na ekranie zegarka Venu® 2 Plus, a jej wartość będzie zwiększać się w miarę zbliżania się do telefonu.

Symbol blokady

Zablokuj ekran

Wybierz, aby zablokować przyciski oraz ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu naciśnięciu lub dotknięciu.

Symbol muzyki

Sterowanie muzyką

Wybierz, aby sterować odtwarzaniem muzyki w zegarku lub telefonie.

Symbol telefonu

Rozmowy telefoniczne

Wybierz, aby otworzyć elementy sterujące telefonu, takie jak kontakty i klawiatura telefonu.

Symbol połączenia telefonicznego

Połączenie telefoniczne

Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć technologię Bluetooth i połączenie ze sparowanym telefonem.

Symbol wyłączania zasilania

Wyłącz

Wybierz, aby włączyć wyświetlacz.

Symbol zapisywania pozycji

Zapisz pozycję

Wybierz, aby zapisać aktualną pozycję, aby użyć jej do nawigacji w późniejszym czasie.

Symbol synchronizacji czasu

Ustaw czas przez GPS

Wybierz, aby zsynchronizować zegarek z czasem w telefonie lub za pomocą satelitów.

Symbol stopera

Stoper

Wybierz, aby zatrzymać stoper (Korzystanie ze stopera).

Symbol synchronizacji

Synchronizuj

Wybierz, aby zsynchronizować zegarek ze sparowanym telefonem.

Symbol czasomierzy

Minutnik

Wybierz, aby ustawić minutnik (Włączanie minutnika).

Microphone symbol

Asystent głosowy

Wybierz, aby połączyć się z asystentem głosowym (Korzystanie z asystenta głosowego).

Symbol głośności

Głośność

Wybierz, aby otworzyć menu elementów sterujących głośności.

Symbol portfela

Portfel

Wybierz, aby otworzyć portfel Garmin Pay™ i zacząć płacić za zakupy za pomocą zegarka (Garmin Pay).

GUID-A17FE8AC-DA32-4494-ABD1-AD1A388CC0C0 v5
Wrzesień 2023