Aktualizacje produktów

Zegarek automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji po połączeniu z Bluetooth® lub Wi‑Fi®. Dostępność aktualizacji można sprawdzać ręcznie w ustawieniach systemu (Ustawienia systemowe).Zainstaluj aplikację Garmin Express™ w komputerze (www.garmin.com/express). Zainstaluj aplikację Garmin Connect™ w telefonie.

Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach Garmin®:

  • Aktualizacje oprogramowania

  • Aktualizacje pól golfowych

  • Przesyłanie danych do Garmin Connect

  • Rejestracja produktu

GUID-A17FE8AC-DA32-4494-ABD1-AD1A388CC0C0 v5
Wrzesień 2023