Navigere til et interessepunkt

Hvis de installerte kartdataene på klokken inkluderer interessepunkter, kan du navigere til disse.

 1. Trykk på START.
 2. Velg en aktivitet.
 3. Hold inne Meny-symbol.
 4. Velg Navigasjon > Punkter av interesse, og deretter en kategori.

  Det vises en liste med interessepunkter i nærheten av den gjeldende posisjonen din.

 5. Velg eventuelt et alternativ:
  • Hvis du vil søke i nærheten av en annen posisjon, velger du Søk i nærheten og deretter en posisjon.

  • Hvis du vil søke etter et interessepunkt med navn, kan du velge Stav søk og skrive inn et navn.

  • Hvis du vil søke etter interessepunkter i nærheten, velger du Rundt meg (Navigering med funksjonen Rundt meg).

 6. Velg et interessepunkt fra søkeresultatene.
 7. Velg Start.

  Navigasjonsinformasjonen vises.

 8. Trykk på START for å starte navigasjonen.
GUID-9D99A9D4-467A-4F1A-A0EA-023184FEA3DD v8
Mars 2024